Är vi hotade av artificiell intelligens? [Swedish]

I ett inslag från P4 Kristianstad diskuterades artificiell intelligens. Ska vi vara odelat positiva eller finns det risker frågade sig reportern. För att klargöra de olika infallsvinklarna diskuterades detta med Jacek Malec som är professor i datavetenskap samt docent Henrik Jörntell från Neural basis of sensorimotor control. Lyssna på inslaget på Sveriges Radios hemsida.