Nu går det att vandra runt i musens hjärna [Swedish]

Docent Henrik Jörntell från vårt lab intervjuades, ånyo, av SVT för att hjälpa till att klargöra nya fynd från Howard Hughes Medical Institute i USA.

I artikeln kan vi läsa “Ny teknik gör det möjligt att vandra runt i mushjärnan. Forskare har nu kartlagt 300 nervceller – målet är att kartlägga alla 70 miljoner.
[…]
– Syftet med sån här grundforskning är att man på ett bättre sätt börjar förstå hur hjärnan fungerar och då förbättrar man också möjligheterna att hitta behandlingsvägar för olika typer av sjukdomar, både neurologiska och psykiatriska, säger Henrik Jörntell.”

Läs hela artikeln på SVT Nyheter.