Christer Fåhraeus defends his dissertation on chloride ion dynamics in neuronal homeostasis and plasticity

Long-time PhD-candidate, entrepreneur and inventor Christer Fåhraeus defends his dissertation this coming Saturday (2019-01-12) at BMC at Lunds university. Christer is supervised by Dr. Henrik Jörntell of our lab.

You cannot almost be a doctor, you either are one or you are not.

Christer Fåhraeus (translated from source in Swedish)

For further reading in Swedish please refer to either this Lund university article or their press release.

Nu går det att vandra runt i musens hjärna [Swedish]

Docent Henrik Jörntell från vårt lab intervjuades, ånyo, av SVT för att hjälpa till att klargöra nya fynd från Howard Hughes Medical Institute i USA.

I artikeln kan vi läsa “Ny teknik gör det möjligt att vandra runt i mushjärnan. Forskare har nu kartlagt 300 nervceller – målet är att kartlägga alla 70 miljoner.
[…]
– Syftet med sån här grundforskning är att man på ett bättre sätt börjar förstå hur hjärnan fungerar och då förbättrar man också möjligheterna att hitta behandlingsvägar för olika typer av sjukdomar, både neurologiska och psykiatriska, säger Henrik Jörntell.”

Läs hela artikeln på SVT Nyheter.

Människor och flugor delar gemensamt arv [Swedish]

Artikel på SVT Nyheter skriver idag: “Är vi kanske mer lika insekter än vad vi tror? Ja, i alla fall om vi ska tro ny forskning. Nu har forskare kartlagt bananflugans nervsystem med hjälp av ny teknik”.

Artikeln diskuterades med Henrik Jörntell från vårat lab som bland annat säger: “Forskarna har tagit ett stort steg mot en komplett kartläggning av bananflugans centrala nervsystem. De har kunnat visa hur nervsystemet är uppbyggt på ett väldigt detaljerat sätt. Det är ingen som gjort det så noggrant innan”.