Människor och flugor delar gemensamt arv [Swedish]

Artikel på SVT Nyheter skriver idag: “Är vi kanske mer lika insekter än vad vi tror? Ja, i alla fall om vi ska tro ny forskning. Nu har forskare kartlagt bananflugans nervsystem med hjälp av ny teknik”.

Artikeln diskuterades med Henrik Jörntell från vårat lab som bland annat säger: “Forskarna har tagit ett stort steg mot en komplett kartläggning av bananflugans centrala nervsystem. De har kunnat visa hur nervsystemet är uppbyggt på ett väldigt detaljerat sätt. Det är ingen som gjort det så noggrant innan”.